Plovikliai

Sistemos valiklis 8080 09

Naudojimo sritis

Sistemos valiklis yra naudojamas nuodugniam drėkinimo tiekimo sistemos ir drėkinimo sekcijų su cirkuliavimo sistemomis valymui. Sistemos valiklis susidaro iš labai efektyvių drėkinimo ir antimikrobinių medžiagų kombinacijos. Sistemos valiklis rekomenduojamas nekontaktiniams purkštuvams ir kompresorinėms drėkinimo sekcijoms taip pat kaip kontaktinėms drėkinimo sistemoms.

 

Naudojimo būdas

Patirtis, surinkta atskirai su dideliais įrengimais laikraščių gamyklose, parodė, kad yra tikslinga įtraukti drėkinimo cirkuliacinės sistemos valymą į įrengimo aptarnavimo programą ir įvykdyti tai kartą ar dukart per metus.
Prieš naudojant Sistemos valiklį, atskieskite jį vandeniu koncentracija 5 – 7 % priklausomai nuo užteršimo laipsnio. Reikalinga pumpuoti drėkinimo tirpalu visą drėkinimo tiekimo sistemą 2 – 3 valandoms prieš praplaunant sistemą vandeniu du ar tris kartus. Homogenizuokite Sistemos valiklį suplakant jį prieš naudojimą.

Specialios savybės

  • labai aktyvios drėkinimo medžiagos ištirpina užteršimus ir dažų likučius prikibusius prie vamzdyno sistemos sienų;
  • emulsiklis išsklaido užteršimus valymo tirpale;
  • efektyvios antimikrobinės medžiagos sunaikina mikrobų augimą;
  • sistemos valiklis nekenkia metalams ar plastikinėms medžiagoms;
  • sistemos valiklis prisitaiko pH būti šarminiu.

 

Atsargumo priemonės

Taip pat kaip su kitais chemikalais naudojant šį koncentratą rekomenduojame užsimauti apsaugines pirštines ir galimas akių apsaugas.

Ženklinimas

Vokietijos pavojingų medžiagų įstatymas (GetStoffV): nėra
Vokietijos degių skysčių įstatymas (VbF): nėra

Pagal reikalavimą galima gauti saugos duomenų lapą.

 

Tiekimo būdas

10-kg plastikinė statinė.

Kategorija: